عروس بزرگه رو به همگی : 

حتی من همین الانش هم خواستگار داشتم !! 

عروس وسطی : منم منم اینقدر خواستگار داشتم و الانم دارم !!

عروس کوچکه : منم داشتم ولی نه الان ! تا قبل ازدواج خواستگار داشتم الان دیگه خواستگار ندارم و خوشحالم من باب این ! 


برادران گرامی همه سکوت نموده و به این حرفا فقط گوش نموده !

من تو اتاق بودم و تو دلم گفتم : مثلا که چی این حرفا الان چه معنا دارد ؟ الان شما هر کدومتون شوهر دارین جلوی شوهراتون اینا رو میگین میخواین چی رو ثابت کنید ؟! 

واقعا اینا فازشون از مطرح کردن این حرفا چیه ؟! من نمیدونم :|

شما اگر فهمیدین به منم بگین :|

مثلا شما خیلی خوب هستین و یا زیبا و یا هر چی که تا الانم خواستگار دارین ؟! 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

رادیوکودک آموزش برنامه نویسی پی اچ پی PHP نورافشان | 09336636353 برزخ کلمات رسول حائز وب مستران دیجیتال مارکتینگ زندگی به سبک آرامش و آسودگی پست های من